ארכיון כותב

ספר יצירה (נוסח מוגה)

23 באוגוסט 2019

שתי מהדורות של ספר יצירה בנוסח מוגה ועם מפרשים.

.

ספר יצירה עם כל המפרשים

.

יצירה נוסח האר"י עם ביאור הגר"א

.

אני מעתיק כאן גם את ספר יצירה בנוסח הדפוסים הרגיל, ואחריו בנוסח הגר"א (כמובא באתר ספריא):

(more…)

מערכת האלוהות עם פירוש מנחת יהודה מרבי יהודה חייט

11 באוגוסט 2019

מערכת האלוהות עם מנחת יהודה מרבי יהודה חייט

(רבי יהודה חייט היה ממגורשי ספרד. ידוע שעוד לפני הגרוש ב 1492 כתב שאלות בקבלה)

שפע טל מרבי שבתאי שעפטל הורוביץ

10 באוגוסט 2019

שפע טל  – באותיות מרובעות (דפוס ישן)

שפע טל – באותיות רש"י (דפוס פחות ישן)

ספר נשמת שבתי הלוי הוא המשך לספרו שפע טל:

ספר נשמת שבתי הלוי

דפוס נוסף של שפע טל באותיות מרובעות. כהה יותר. ברוב המקומות הוא פחות קריא מהצילום שלמעלה, אבל יש מקצת מקומות שהוא קריא יותר:

שפע טל דפוס מרובע נוסף כהה

ספר עץ חיים מהאר"י ז"ל

9 באוגוסט 2019

ספר עץ חיים מהאר"י ז"ל מאתר http://www.hebrew.grimoar.cz

לפעמים יש בנוסח הזה טעויות, כי הוא נסרק באופן אוטומטי.

במקרה של ספק בנוסח אפשר לבדוק בספר המודפס:

עץ חיים אותיות מרובעות א

עץ חיים אותיות מרובעות ב

באתר hebrewbooks.org יש כמה מהדורות עם הגהות חשובות אם יש צורך. בחרתי בדפוס הזה רק כי הוא באותיות מרובעות, וכי יש בו מפתח ראשי תיבות בהתחלה.

(more…)

פירוש רבי מנחם רקנאטי על התורה

9 באוגוסט 2019

פירוש רבי מנחם רקנאטי על התורה

(more…)

ספר פרדס רימונים מרבי משה קורדוברו

9 באוגוסט 2019

ספר פרדס רימונים מרבי משה קורדוברו

(more…)

ספר שערי אורה מרבי יוסף ג'יקטילה

9 באוגוסט 2019

ספר שערי אורה מרבי יוסף גיקטילה

(more…)

ספר עבודת הקודש רבי מאיר אבן גבאי

9 באוגוסט 2019

ספר עבודת הקודש רבי מאיר אבן גבאי

(more…)